Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Zájazd na filatelistickú výstavu a veľtrh Salon du Timbre 2012 - Planéte Timbre v Paríži

Zájazd na filatelistickú výstavu a veľtrh Salon du Timbre 2012 - Planéte Timbre v Paríži
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 04. 2012 01:40

Informácia o autobusovom zájazde na filatelistickú výstavu Salon du Timbre 2012 - Planète Timbre v Paríži (Francúzsko).

Vďaka iniciatíve našich kolegov, cestovná kancelária PAXTRAVEL organizuje autobusový zájazd na najväčšiu (a v roku 2012 v podstate jedinú) európsku filatelistickú výstavu spojenú s tradičným zberateľským veľtrhom Salon du Timbre 2012 - Planète Timbre v Paríži. Zájazd je koncipovaný tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj partneri a rodinní príslušníci, ktorí majú možnosť venovať aj iným ako zberateľským aktivitám (celodenná prehliadka mesta s odborným sprievodcom, nakupovanie, individuálny program).

Termín zájazdu je 7. - 11. júna 2012 s odchodom a príchodom v Bratislave. Viac informácií s možnosťou prihlásiť sa na zájazd nájdete na stránke CK PAXTOUR PARÍŽ - PLANÉTE TIMBRES filatelistický veľtrh a burza.

Viac informácií o samotnej výstave a veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke Salon du Timbre 2012 - Planète Timbre.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov