All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 10. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Coach trip to the philatelic exhibition and collectors fair Salon du Timbre 2012 - Planéte Timbre in Paris

Coach trip to the philatelic exhibition and collectors fair Salon du Timbre 2012 - Planéte Timbre in Paris
Author: Vojtech Jankovič
Published: 06. 04. 2012 01:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o autobusovom zájazde na filatelistickú výstavu Salon du Timbre 2012 - Planète Timbre v Paríži (Francúzsko).

Vďaka iniciatíve našich kolegov, cestovná kancelária PAXTRAVEL organizuje autobusový zájazd na najväčšiu (a v roku 2012 v podstate jedinú) európsku filatelistickú výstavu spojenú s tradičným zberateľským veľtrhom Salon du Timbre 2012 - Planète Timbre v Paríži. Zájazd je koncipovaný tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj partneri a rodinní príslušníci, ktorí majú možnosť venovať aj iným ako zberateľským aktivitám (celodenná prehliadka mesta s odborným sprievodcom, nakupovanie, individuálny program).

Termín zájazdu je 7. - 11. júna 2012 s odchodom a príchodom v Bratislave. Viac informácií s možnosťou prihlásiť sa na zájazd nájdete na stránke CK PAXTOUR PARÍŽ - PLANÉTE TIMBRES filatelistický veľtrh a burza.

Viac informácií o samotnej výstave a veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke Salon du Timbre 2012 - Planète Timbre.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists