Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Z Piešťan budú chodiť listy opečiatkované vodníkom

Z Piešťan budú chodiť listy opečiatkované vodníkom
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 24. 09. 2012 18:40

Informácia o používaní zaujímavej príležitostnej pečiatky s námetom vodníka počas Dňa vodníkov v Piešťanoch.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov