Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Z Piešťan budú chodiť listy opečiatkované vodníkom

Z Piešťan budú chodiť listy opečiatkované vodníkom
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 24. 09. 2012 18:40

Informácia o používaní zaujímavej príležitostnej pečiatky s námetom vodníka počas Dňa vodníkov v Piešťanoch.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov