Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

08. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
XXVII. dni filatelie Slovenska 2010

XXVII. dni filatelie Slovenska 2010
Deň používania: 25. 09. 2010
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania XXVII. dní filatelie Slovenska v Ružomberku.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania XXVII. dní filatelie Slovenska v Ružomberku.


Deň používania: 25. 9. 2010
Pošta: Ružomberok 1
Farba: čierna
Autor:

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov