Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Celinová obálka s prítlačou:
XXVII. dni filatelie Slovenska

XXVII. dni filatelie Slovenska
Deň vydania: 10. 09. 2010
 

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k XXVII. dňom filatelie Slovenska v Ružomberku.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
XXVII. dni filatelie Slovenska


Deň vydania: 10. 9. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Autor prítlače:
Predajná cena: 0,57 €


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov