Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850

Informácia o vydaní novej publikácie predznámkového obdobia Uhorska aj vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska.

25. 05. 2021

Výstavy Poštového múzea:
Výstava ŽENY NA POŠTE v Prahe (Česká republika)

Výstava ŽENY NA POŠTE v Prahe (Česká republika)
Miesto: Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1 (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 06. 11. 2019 - 12. 04. 2020

Pozvanie na výstavu 200 ROKOV POŠTOVEJ SCHRÁNKY Poštovom múzeu v Prahe (Česká republika).


Výstava ŽENY NA POŠTE

Výstava Ženy na poště se věnuje působení žen v poštovní službě českých zemí od první poloviny 16. století až do nedávné minulosti. Pošta totiž patřila k nemnoha státním institucím, v nichž se ženy za určitých okolností mohly uplatnit již od jejích raně novověkých počátků. Výstava připomíná 150. výročí zaměstnávání žen u předlitavské poštovní správy (7. 4. 1869) a objevuje dosud neznámé skutečnosti opomíjené oblasti ženské emancipace.

Prostřednictvím velkoformátových tematických panelů, rozdělených do tří chronologicky řazených částí, a množství jedinečných trojrozměrných exponátů, je představeno nejen uplynulých sto padesát let, které ženy strávily v poštovních službách, nýbrž i období které tomu předcházelo. Za určitých podmínek totiž mohly ženy pracovat u poštovní správy od 16. století a v některých případech se již tehdy staly respektovanými partnery v převážně mužském prostředí. Výstava si tak klade otázky typu: jak to bylo možné?, co k tomu dalo podnět?, nebo jakým vývojem ženská otázka v poštovním prostředí v průběhu pěti století prošla?. Kvůli snazšímu nalézání mnohdy nejednoznačných odpovědí je výstava koncipována jako kombinace chronologicky a tematicky řazeného příběhu vybraných profesních skupin, v nichž ženy ve větším množství působily. Navození dobové atmosféry napomáhá nejen bohatý obrazový doprovod, ale i životopisné medailony konkrétních osob, jejichž často spletité osudy působivě dokládají proměny ženské otázky v poštovním prostředí. Výstavu doprovodí komentované prohlídky a jiné akce, součástí výstavy je i prostor, ve kterém se děti i dospělí mohou octnout v roli žen na poště. K výstavě bude vydán pamětní list s motivem poštovní doručovatelky od A. Podzemné Suchardové z roku 1954 a příležitostná dopisnice.

Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Časopis FILATELIE
© Poštovní muzeum Praha
© Výstava ŽENY NA POŠTĚ (Poštovní muzeum Praha)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov