International written and on-line philatelic auction ALBUM (Michal Zika)

Invitation to the international written and on-line philatelic auction ALBUM (Michal Zika) with on-line bidding through LiveBid.cz

01. 06. 2020

Exhibitions of the Postal Museum:
Exhibition WOMEN IN THE POST in Praha (Czech Republic)

Exhibition WOMEN IN THE POST in Praha (Czech Republic)
Location: Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1 (Česká republika)
Entry: Unspecified
Date: 06. 11. 2019 - 12. 04. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exhibition 200 YEARS OF MAILBOX in Praha (Czech Republic).


Výstava ŽENY NA POŠTE

Výstava Ženy na poště se věnuje působení žen v poštovní službě českých zemí od první poloviny 16. století až do nedávné minulosti. Pošta totiž patřila k nemnoha státním institucím, v nichž se ženy za určitých okolností mohly uplatnit již od jejích raně novověkých počátků. Výstava připomíná 150. výročí zaměstnávání žen u předlitavské poštovní správy (7. 4. 1869) a objevuje dosud neznámé skutečnosti opomíjené oblasti ženské emancipace.

Prostřednictvím velkoformátových tematických panelů, rozdělených do tří chronologicky řazených částí, a množství jedinečných trojrozměrných exponátů, je představeno nejen uplynulých sto padesát let, které ženy strávily v poštovních službách, nýbrž i období které tomu předcházelo. Za určitých podmínek totiž mohly ženy pracovat u poštovní správy od 16. století a v některých případech se již tehdy staly respektovanými partnery v převážně mužském prostředí. Výstava si tak klade otázky typu: jak to bylo možné?, co k tomu dalo podnět?, nebo jakým vývojem ženská otázka v poštovním prostředí v průběhu pěti století prošla?. Kvůli snazšímu nalézání mnohdy nejednoznačných odpovědí je výstava koncipována jako kombinace chronologicky a tematicky řazeného příběhu vybraných profesních skupin, v nichž ženy ve větším množství působily. Navození dobové atmosféry napomáhá nejen bohatý obrazový doprovod, ale i životopisné medailony konkrétních osob, jejichž často spletité osudy působivě dokládají proměny ženské otázky v poštovním prostředí. Výstavu doprovodí komentované prohlídky a jiné akce, součástí výstavy je i prostor, ve kterém se děti i dospělí mohou octnout v roli žen na poště. K výstavě bude vydán pamětní list s motivem poštovní doručovatelky od A. Podzemné Suchardové z roku 1954 a příležitostná dopisnice.

Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Časopis FILATELIE
© Poštovní muzeum Praha
© Výstava ŽENY NA POŠTĚ (Poštovní muzeum Praha)


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists