Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

22. 12. 2021

Príležitostná pečiatka:
Výstava vianočných pohľadníc

Výstava vianočných pohľadníc
Deň používania: 30. 11. 2021
 
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Piešťanoch pri príležitosti vernisáže výstavy HISTORICKÉ VIANOČNÉ POHĽADNICE v Piešťanoch.


Textový motív: VÝSTAVA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC

Obrazový motív: Dve deti v zimnom oblečení s plnými rukami darčekov.

Tematický popis a súvislosti:

Výstavu HISTORICKÉ VIANOČNÉ POHĽADNICE organizuje Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Spolok filatelistov Imricha Wintera a Mesto Piešťany.


Autor (zdroj) popisu: Vojtech Jankovič


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov