Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

19. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
Výstava vianočných pohľadníc

Výstava vianočných pohľadníc
Deň používania: 30. 11. 2021
 
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Piešťanoch pri príležitosti vernisáže výstavy HISTORICKÉ VIANOČNÉ POHĽADNICE v Piešťanoch.


Textový motív: VÝSTAVA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC

Obrazový motív: Dve deti v zimnom oblečení s plnými rukami darčekov.

Tematický popis a súvislosti:

Výstavu HISTORICKÉ VIANOČNÉ POHĽADNICE organizuje Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Spolok filatelistov Imricha Wintera a Mesto Piešťany.


Autor (zdroj) popisu: Vojtech Jankovič


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov