Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností).

13. 04. 2022

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Banskej Bystrici

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Banskej Bystrici
Miesto: Poštové múzeum Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 13. 12. 2022 - 27. 01. 2023

Pozvanie na výstavu TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Banskej Bystrici. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v utorok 13. decembra 2022 o 15:30 hod.


Slovenská pošta, a.s. a Poštové múzeum Banská Bystrica si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční v utorok 13. decembra 2022 vo výstavnom priestore Poštového múzea v Banskej Bystrici.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Banskej Bystrici


Výstava bude otvorená pre verejnosť do 27. januára 2023.

Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštové pečiatka s domicilom pošty BANSKÁ BYSTRICA 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov