Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Exhibitions of stamp production:
Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Banska Bystrica (Slovakia)

Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Poštové múzeum Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Entry: After paying the admission
Date: 13. 12. 2022 - 27. 01. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the opening and the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK'S WORKS in Banska Bystrica (Slovakia).


Slovenská pošta, a.s. a Poštové múzeum Banská Bystrica si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční v utorok 13. decembra 2022 vo výstavnom priestore Poštového múzea v Banskej Bystrici.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Banskej Bystrici


Výstava bude otvorená pre verejnosť do 27. januára 2023.

Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštové pečiatka s domicilom pošty BANSKÁ BYSTRICA 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists