High Tatras on historical postcards

Overview of hisctorical postcards of the High Tatras from the author collection with short additional descriptions.

05. 01. 2023

Exhibitions of stamp production:
Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Banska Bystrica (Slovakia)

Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Poštové múzeum Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Entry: After paying the admission
Date: 13. 12. 2022 - 27. 01. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the opening and the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK'S WORKS in Banska Bystrica (Slovakia).


Slovenská pošta, a.s. a Poštové múzeum Banská Bystrica si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční v utorok 13. decembra 2022 vo výstavnom priestore Poštového múzea v Banskej Bystrici.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Banskej Bystrici


Výstava bude otvorená pre verejnosť do 27. januára 2023.

Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštové pečiatka s domicilom pošty BANSKÁ BYSTRICA 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists