Československo po roku 1945 - Poďme na huby II.

Predstavenie emisie československý poštových známok Jedovaté huby z roku 1989 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.

19. 08. 2023

Výstavy Poštového múzea:
Výstava POŠTA A POŠTÁRI OPTIKOU FOTOGRAFICKÉHO OBJEKTÍVU

Výstava POŠTA A POŠTÁRI OPTIKOU FOTOGRAFICKÉHO OBJEKTÍVU
Miesto: Výstavná miestnosť Poštového múzea, budova Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 14. 09. 2015 - 26. 02. 2016

Výstava POŠTA A POŠTÁRI OPTIKOU FOTOGRAFICKÉHO OBJEKTÍVU vo výstavnej miestnosti Poštového múzea v budove Slovenskej pošty, a. s. v Banskej Bystrici.Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum

Vás srdečne pozýva na výstavu

„Pošta a poštári optikou fotografického objektívu“14. 9. 2015 - 26. 2. 2016 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea.


Výstava POŠTA A POŠTÁRI OPTIKOU FOTOGRAFICKÉHO OBJEKTÍVU

Výstavou Poštové múzeum svojim návštevníkom ponúka nezvyčajný pohľad na premeny pošty za posledných 100 rokov. V zbierkovom fonde Poštového múzea je vyše 1000 fotografických záberov zachytávajúcich budovy poštových úradov a pôšt, zamestnancov pri výkone svojej práce, ale aj vo voľnom čase a tiež rôzne udalosti ovplyvňujúce život a prácu poštárov. Tieto prchavé momentky, zachytené kedysi cvaknutím spúšte fotoaparátov, ktoré sa na svetlo dostali zásluhou citlivosti fotografického papiera, tvoria jadro celej výstavy. Fotografie dopĺňajú síce v nie veľkom počte ale účelným spôsobom trojrozmerné predmety, ktoré vidno aj na fotografických záberoch. Spojenie fotografie s konkrétnym trojrozmerným predmetom umožňuje návštevníkom vytvoriť si bližšiu predstavu o práci na poštách.

Poštové múzeum v snahe zväčšiť svoju zbierku fotografií v období konania výstavy zverejní výzvu smerovanú hlavne na bývalých zamestnancov pôšt, prípadne ich príbuzných, súčasných zamestnancov, ako aj ostatných ľudí, aby prezreli domáce zásuvky, skrine a iné priestory s cieľom nájsť ďalšie hodnotné fotografie dokumentujúce vývoj poštovníctva na Slovensku, ktoré by mohli poskytnúť Poštovému múzeu. Zamestnanci Poštového múzea radi privítajú každý nový fotografický prírastok do svojho zbierkového fondu.

Výstava bude verejnosti sprístupnená vo výstavných priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9 od 14. septembra 2015 do 26. februára 2016, v pracovných dňoch od 08:00 h do 16:00 h.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov