Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Výstava Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Výstava Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 03. 07. 2013 12:43

Informácia o otvorení výstavy zameranej na cyrilo-metodské motívy na poštových známkach v priestoroch Ponitrianskej galérie v Nitre.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov