101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

29. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Výstava CINQUENTA FIORI - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba

Výstava CINQUENTA FIORI - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba
Deň používania: 21. 11. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy "CINQUENTA FIORI - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba" v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
Príležitostná ručná pečiatka
Výstava "CINQUENTA FIORI - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba"


Deň používania: 10. 11. 2011
Pošta: Banská Bystrica 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: JÚLIA PIAČKOVÁ - CINQUENTA FIORI
Obrazový motív: Umelecká kresba kvetu.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov