Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava CINQUENTA FIORI - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba

Výstava CINQUENTA FIORI - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba
Miesto: Poštové múzeum, Partizánska cesta 9 , Banská Bystrica
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 21. 11. 2011 - 31. 01. 2012

Výstava Poštového múzea v Banskej Bystrici s názvom "Cinquenta fiori - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba".Výstava CINQUENTA FIORI - Júlia Piačková - obrazy a známková tvorba

Súvisiace materiály:


Viac informácií o Poštovom múzeu


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov