Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach

Výstava Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach
Miesto: BIBIANA, Panská 41 , Bratislava
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 15. 06. 2012 - 15. 08. 2012

Výstava "Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach" v priestoroch BIBIANY v Bratislave.BIBIANA, medzinárodný deň umenia pre deti

Slovenská pošta, a. s.si Vás dovoľujú pozvať na výstavu


Bienále ilustrácií Bratislava
na poštových známkachVýstava Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach


Otvorenie výstavy Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach sa uskutoční 14. 6. 2012 o 16:00 v priestoroch BIBIANY v Bratislave.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov