Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

21. 08. 2022

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2015/3

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2015/3
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 18. 10. 2015 17:20

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/3.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/3:


Úvodník

K 1. Snemu ZSF ......................................................4
Fantázii sa medze nekladú ............................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 12. 9. 2015 ...........................................5

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba III. štvrťroka 2015 ..............................6
Zaujímavosti emisie č. 588 Europa 2015: Staré hračky ..............................10
Opravme si v katalógu ..............................12
Inaugurácia poštovej známky Manínska tiesňava ..............................13

Výstavy a kongresy

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 .......................15
Medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2015 .......................17
Slovacika z Francúzska .......................18

Naša mládež

Dni mládežníckej filatelie 2015 v Nitre ......................19
Národné kolo filatelistickej olympiády Nitra 19. – 20. jún 2015 výsledky ......................22
Detská univerzita so známkou a filateliou ......................24

Z klubov a regiónov

90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................27
Odozva na článok Mgr. Jána Mičku v Spravodajcovi č. 2/2015 ......................30
Dvojité výročie Klubu filatelistov v Michalovciach ......................32

Spoločenská kronika

Náš jubilant plk. v. v. Ing. Otakar Veselý ....................................32
Osemdesiatnik JUDr. Otto Gáťa ....................................33
Odišiel Ing. Pavel Pittermann ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov