New Spravodaj ZSF 2015/3 was published - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New Spravodaj ZSF 2015/3 was published   If you are interested in actual information about events in the Slovak philately, the new issue 2015/3 of the Newsletter of the Union of Slovak Philatelists philatelic magazine has been just published.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/3:


Úvodník

K 1. Snemu ZSF ......................................................4
Fantázii sa medze nekladú ............................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 12. 9. 2015 ...........................................5

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba III. štvrťroka 2015 ..............................6
Zaujímavosti emisie č. 588 Europa 2015: Staré hračky ..............................10
Opravme si v katalógu ..............................12
Inaugurácia poštovej známky Manínska tiesňava ..............................13

Výstavy a kongresy

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 .......................15
Medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2015 .......................17
Slovacika z Francúzska .......................18

Naša mládež

Dni mládežníckej filatelie 2015 v Nitre ......................19
Národné kolo filatelistickej olympiády Nitra 19. – 20. jún 2015 výsledky ......................22
Detská univerzita so známkou a filateliou ......................24

Z klubov a regiónov

90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................27
Odozva na článok Mgr. Jána Mičku v Spravodajcovi č. 2/2015 ......................30
Dvojité výročie Klubu filatelistov v Michalovciach ......................32

Spoločenská kronika

Náš jubilant plk. v. v. Ing. Otakar Veselý ....................................32
Osemdesiatnik JUDr. Otto Gáťa ....................................33
Odišiel Ing. Pavel Pittermann ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 18. 10. 2015 17:20
 
New Spravodaj ZSF 2015/3 was published

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published
New Spravodaj ZSF 2015/3 was published
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Richard Paul Evans)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk