New Spravodaj ZSF 2015/3 was published - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New Spravodaj ZSF 2015/3 was published   If you are interested in actual information about events in the Slovak philately, the new issue 2015/3 of the Newsletter of the Union of Slovak Philatelists philatelic magazine has been just published.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/3:


Úvodník

K 1. Snemu ZSF ......................................................4
Fantázii sa medze nekladú ............................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 12. 9. 2015 ...........................................5

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba III. štvrťroka 2015 ..............................6
Zaujímavosti emisie č. 588 Europa 2015: Staré hračky ..............................10
Opravme si v katalógu ..............................12
Inaugurácia poštovej známky Manínska tiesňava ..............................13

Výstavy a kongresy

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 .......................15
Medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2015 .......................17
Slovacika z Francúzska .......................18

Naša mládež

Dni mládežníckej filatelie 2015 v Nitre ......................19
Národné kolo filatelistickej olympiády Nitra 19. – 20. jún 2015 výsledky ......................22
Detská univerzita so známkou a filateliou ......................24

Z klubov a regiónov

90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................27
Odozva na článok Mgr. Jána Mičku v Spravodajcovi č. 2/2015 ......................30
Dvojité výročie Klubu filatelistov v Michalovciach ......................32

Spoločenská kronika

Náš jubilant plk. v. v. Ing. Otakar Veselý ....................................32
Osemdesiatnik JUDr. Otto Gáťa ....................................33
Odišiel Ing. Pavel Pittermann ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 18. 10. 2015 17:20
 
New Spravodaj ZSF 2015/3 was published

New Spravodaj ZSF 2015/3 was published
New Spravodaj ZSF 2015/3 was published
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Ak zbohatne múdry, opraví si dom. Ak zbohatne hlupák, nájde si druhú ženu.

(Čečenské príslovie)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.