Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenskej prozaičky a poetky Ľudmily Podjavorinskej.

08. 04. 2022

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2015/2

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2015/2
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 05. 07. 2015 13:37

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/2.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/2:


Úvodník

Čaká nás 1. snem ZSF ......................................................4
Pozvánka na XXXII. Dni Filatelie Slovenska ............................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 5. 6. 2015 ...........................................5

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba II. štvrtroka 2015 ..............................6

Poštová história

Poštové poplatky a múzeá .......................10
Poštmajstri v Trenčíne pôvodom z Chorvátska .......................11

Výstavy a kongresy

Volá Londýn! ......................13
Medzinárodná filatelistická výstava GLOGÓW - 2015 ......................15

Z klubov a regiónov

Východniari zasadali ......................17
50. výročie založenia KF L. Novotného v Bratislave ......................21
90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................25
12. Bratislavské zberateľské dni ......................28
Klub filatelistov v Šali hodnotil ......................28
Výstava k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Trenčíne .............29
Radosť zo Slovenskej pošty aj boliestky na „našej“ pošte ......................31

Recenzie

50 rokov KF L. Novotného, Pamätnica rokov 1985 – 2015 ...................33

Spoločenská kronika

Zomrel Dušan Evinic ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov