Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Books, magazines and other publications:
New Spravodaj ZSF 2015/2 was published

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 05. 07. 2015 13:37

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are interested in actual information about events in the Slovak philately, the new issue 2015/2 of the Newsletter of the Union of Slovak Philatelists philatelic magazine has been just published.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/2:


Úvodník

Čaká nás 1. snem ZSF ......................................................4
Pozvánka na XXXII. Dni Filatelie Slovenska ............................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 5. 6. 2015 ...........................................5

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba II. štvrtroka 2015 ..............................6

Poštová história

Poštové poplatky a múzeá .......................10
Poštmajstri v Trenčíne pôvodom z Chorvátska .......................11

Výstavy a kongresy

Volá Londýn! ......................13
Medzinárodná filatelistická výstava GLOGÓW - 2015 ......................15

Z klubov a regiónov

Východniari zasadali ......................17
50. výročie založenia KF L. Novotného v Bratislave ......................21
90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................25
12. Bratislavské zberateľské dni ......................28
Klub filatelistov v Šali hodnotil ......................28
Výstava k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Trenčíne .............29
Radosť zo Slovenskej pošty aj boliestky na „našej“ pošte ......................31

Recenzie

50 rokov KF L. Novotného, Pamätnica rokov 1985 – 2015 ...................33

Spoločenská kronika

Zomrel Dušan Evinic ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists