Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk New specialized catalog SLOVAKIA 1939 - 1945! Is there a reason why we should have it?

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New Spravodaj ZSF 2015/2 was published   If you are interested in actual information about events in the Slovak philately, the new issue 2015/2 of the Newsletter of the Union of Slovak Philatelists philatelic magazine has been just published.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/2:


Úvodník

Čaká nás 1. snem ZSF ......................................................4
Pozvánka na XXXII. Dni Filatelie Slovenska ............................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 5. 6. 2015 ...........................................5

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba II. štvrtroka 2015 ..............................6

Poštová história

Poštové poplatky a múzeá .......................10
Poštmajstri v Trenčíne pôvodom z Chorvátska .......................11

Výstavy a kongresy

Volá Londýn! ......................13
Medzinárodná filatelistická výstava GLOGÓW - 2015 ......................15

Z klubov a regiónov

Východniari zasadali ......................17
50. výročie založenia KF L. Novotného v Bratislave ......................21
90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................25
12. Bratislavské zberateľské dni ......................28
Klub filatelistov v Šali hodnotil ......................28
Výstava k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Trenčíne .............29
Radosť zo Slovenskej pošty aj boliestky na „našej“ pošte ......................31

Recenzie

50 rokov KF L. Novotného, Pamätnica rokov 1985 – 2015 ...................33

Spoločenská kronika

Zomrel Dušan Evinic ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 05. 07. 2015 13:37
 
New Spravodaj ZSF 2015/2 was published

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published
New Spravodaj ZSF 2015/2 was published
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Only two things are infinite: the universe and human stupidity And I'm not sure which was here before.

(Albert Einstein)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.