New Spravodaj ZSF 2015/2 was published - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Issue of personalised adjusted printing sheet (UTL): Inter Bratislava - 40th anniversary of the 1st title of Czechoslovak champion in basketball (1979 - 2019)

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New Spravodaj ZSF 2015/2 was published   If you are interested in actual information about events in the Slovak philately, the new issue 2015/2 of the Newsletter of the Union of Slovak Philatelists philatelic magazine has been just published.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/2:


Úvodník

Čaká nás 1. snem ZSF ......................................................4
Pozvánka na XXXII. Dni Filatelie Slovenska ............................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 5. 6. 2015 ...........................................5

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba II. štvrtroka 2015 ..............................6

Poštová história

Poštové poplatky a múzeá .......................10
Poštmajstri v Trenčíne pôvodom z Chorvátska .......................11

Výstavy a kongresy

Volá Londýn! ......................13
Medzinárodná filatelistická výstava GLOGÓW - 2015 ......................15

Z klubov a regiónov

Východniari zasadali ......................17
50. výročie založenia KF L. Novotného v Bratislave ......................21
90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................25
12. Bratislavské zberateľské dni ......................28
Klub filatelistov v Šali hodnotil ......................28
Výstava k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Trenčíne .............29
Radosť zo Slovenskej pošty aj boliestky na „našej“ pošte ......................31

Recenzie

50 rokov KF L. Novotného, Pamätnica rokov 1985 – 2015 ...................33

Spoločenská kronika

Zomrel Dušan Evinic ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 05. 07. 2015 13:37
 
New Spravodaj ZSF 2015/2 was published

New Spravodaj ZSF 2015/2 was published
New Spravodaj ZSF 2015/2 was published
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Usiluj sa dosiahnuť to, čo máš rád, inak budeš nútený mať rád to, čo si dosiahol.

(George Bernard Shaw)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk