Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Prehľad československých a českých poštových známok a ďalších materiálov venovaných neopakovateľnému ilustrátorovi a karikaturistovi Adolfovi Bornovi.

22. 05. 2021

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2013/3

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2013/3
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 07. 10. 2013 23:59

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3:


Úvodník

Naše aktivity v jeseni...................................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 21.9.2013 .............................................5

Slovenská známka

Zaujímavosti na slovenských poštových známkach ..............6
Uvedenie známky Gorazd Zvonický ........................................7
Inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy ......8

Výstavy

NITRAFILA 2013 ........................................................................9
NITRAFILA 2013 Hodnotenie exponátov ............................11
Medzinárodná filatelistická výstava „Salon Planete Timbre 2014” ..........13

Z klubov a regiónov

Jubilejné - dôstojné Dni filatelie Slovenska ............................13
Balónová megafiesta ..................................................................15
Akad. mal. Ivan Schurmann vystavuje v Trnave .................16
Lepšie by to nešlo? .....................................................................18

Naša mládež

Krúžok mladých filatelistov Trnava .......................................19

Recenzie

Niekoľko poznámok k vydaniu katalógu SLOVENSKO 1993-2008 ....20
Július Molnár - Wiliam Schmidt: Slovensko .........................21
Klenoty poštovního muzea ......................................................23

Spoločenská kronika

Krásne jubileum Jána Matulu ................................................. 24
Životné jubileum Jána Fabuša ................................................ 24
Rozlúčka s Ing. Andrejom Tekelom ....................................... 24
Ing. Ján Gróf zomrel ................................................................. 26
Opustil nás Ján Sedlák ............................................................. 26

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 26Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2013/3
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov