90 years of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology

Commemorative postmark used in Liptovsky Mikulas on the occasion of the 90th anniversary of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovsky Mikulas

28. 09. 2020

Books, magazines and other publications:
A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 07. 10. 2013 23:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3:


Úvodník

Naše aktivity v jeseni...................................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 21.9.2013 .............................................5

Slovenská známka

Zaujímavosti na slovenských poštových známkach ..............6
Uvedenie známky Gorazd Zvonický ........................................7
Inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy ......8

Výstavy

NITRAFILA 2013 ........................................................................9
NITRAFILA 2013 Hodnotenie exponátov ............................11
Medzinárodná filatelistická výstava „Salon Planete Timbre 2014” ..........13

Z klubov a regiónov

Jubilejné - dôstojné Dni filatelie Slovenska ............................13
Balónová megafiesta ..................................................................15
Akad. mal. Ivan Schurmann vystavuje v Trnave .................16
Lepšie by to nešlo? .....................................................................18

Naša mládež

Krúžok mladých filatelistov Trnava .......................................19

Recenzie

Niekoľko poznámok k vydaniu katalógu SLOVENSKO 1993-2008 ....20
Július Molnár - Wiliam Schmidt: Slovensko .........................21
Klenoty poštovního muzea ......................................................23

Spoločenská kronika

Krásne jubileum Jána Matulu ................................................. 24
Životné jubileum Jána Fabuša ................................................ 24
Rozlúčka s Ing. Andrejom Tekelom ....................................... 24
Ing. Ján Gróf zomrel ................................................................. 26
Opustil nás Ján Sedlák ............................................................. 26

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 26Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2013/3
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists