Sheetlet Green Tokyo 1964

Studying the rare first numbered sheetlet of the Soviet Union (USSR) called among collectors the GREEN TOKIO.

19. 01. 2020

Books, magazines and other publications:
A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 07. 10. 2013 23:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3:


Úvodník

Naše aktivity v jeseni...................................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 21.9.2013 .............................................5

Slovenská známka

Zaujímavosti na slovenských poštových známkach ..............6
Uvedenie známky Gorazd Zvonický ........................................7
Inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy ......8

Výstavy

NITRAFILA 2013 ........................................................................9
NITRAFILA 2013 Hodnotenie exponátov ............................11
Medzinárodná filatelistická výstava „Salon Planete Timbre 2014” ..........13

Z klubov a regiónov

Jubilejné - dôstojné Dni filatelie Slovenska ............................13
Balónová megafiesta ..................................................................15
Akad. mal. Ivan Schurmann vystavuje v Trnave .................16
Lepšie by to nešlo? .....................................................................18

Naša mládež

Krúžok mladých filatelistov Trnava .......................................19

Recenzie

Niekoľko poznámok k vydaniu katalógu SLOVENSKO 1993-2008 ....20
Július Molnár - Wiliam Schmidt: Slovensko .........................21
Klenoty poštovního muzea ......................................................23

Spoločenská kronika

Krásne jubileum Jána Matulu ................................................. 24
Životné jubileum Jána Fabuša ................................................ 24
Rozlúčka s Ing. Andrejom Tekelom ....................................... 24
Ing. Ján Gróf zomrel ................................................................. 26
Opustil nás Ján Sedlák ............................................................. 26

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 26Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2013/3
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists