Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published   Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3:


Úvodník

Naše aktivity v jeseni...................................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 21.9.2013 .............................................5

Slovenská známka

Zaujímavosti na slovenských poštových známkach ..............6
Uvedenie známky Gorazd Zvonický ........................................7
Inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy ......8

Výstavy

NITRAFILA 2013 ........................................................................9
NITRAFILA 2013 Hodnotenie exponátov ............................11
Medzinárodná filatelistická výstava „Salon Planete Timbre 2014” ..........13

Z klubov a regiónov

Jubilejné - dôstojné Dni filatelie Slovenska ............................13
Balónová megafiesta ..................................................................15
Akad. mal. Ivan Schurmann vystavuje v Trnave .................16
Lepšie by to nešlo? .....................................................................18

Naša mládež

Krúžok mladých filatelistov Trnava .......................................19

Recenzie

Niekoľko poznámok k vydaniu katalógu SLOVENSKO 1993-2008 ....20
Július Molnár - Wiliam Schmidt: Slovensko .........................21
Klenoty poštovního muzea ......................................................23

Spoločenská kronika

Krásne jubileum Jána Matulu ................................................. 24
Životné jubileum Jána Fabuša ................................................ 24
Rozlúčka s Ing. Andrejom Tekelom ....................................... 24
Ing. Ján Gróf zomrel ................................................................. 26
Opustil nás Ján Sedlák ............................................................. 26

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 26Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2013/3
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 07. 10. 2013 23:59
 
A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published
A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.