Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2014/3 (77)

Vyšlo nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2014/3 (77)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.svgabriel.sk
Publikované: 22. 09. 2014 23:57

Ak ste zberateľ kresťanskej filatelie alebo len jednoducho máte záujem o aktuálne informácie o dianí v kresťanskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/3 (77).

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/3 (77) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/3 (77)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2014/3 (77):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 47. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej
 • Zvestovanie
 • Organ – svätý znak na známkach
 • Sv. Martin de Porres a moja púť do Mexika
 • Krumlovská Madona
 • Cyrilo-metodská misia vo filatelii
 • Niekoľko zaujímavostí z histórie pápežov
 • Niekoľko zaujímavostí o Vatikáne
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Vianoce sa začali v Chynoranoch
 • Inaugurácia známky Severín Zrubec
 • Zaujímavá pečiatka Post paid
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2014/3 (77)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov