Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Výsledky hlasovania o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2019 a prehľad doterajších víťazov

Výsledky hlasovania o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2019 a prehľad doterajších víťazov
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posteurop.org
Publikované: 29. 02. 2020 13:13

Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2019 s témou NÁRODNÉ VTÁKY a prehľad doterajších víťazov 2002 - 2019

EUROPA


Víťaznými známkami v pravidelnej verejnej ankete o najkrajšiu poštovú známku EUROPA za rok 2019 (téma Národné vtáky) sú:

V online súťaži prostredníctvom verejného hlasovania: Haypost C.J.S.C. Armenia (Arménsko).

Poštová známka EUROPA 2019: Národné vtáky - Arménsko


V hodnotení odbornej poroty filatelistických odborníkov: Pošta Slovenije, d.o.o. Slovenia (Slovinsko).

Poštová známka EUROPA 2019: Národné vtáky - Slovinsko


Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov bol publikovaný prehľad doterajších víťazov od roku 2002 až do roku 2019. Slovenská pošta a jej známková produkcia sa zatiaľ na popredných priečkach v tejto ankete neumiestnila.

Prehľad doterajších víťazov v Ankete o najkrajšiu poštovú známku EUROPA (2002 - 2019): PDF dokument EUROPA Stamps Winners


Ďalšie informácie o organizácii PostEurop, o jej aktivitách na podporu poštovej prevádzky a zbierania poštových známok vrátane prehľadu všetkých doteraz vydaných poštových známok emisného radu EUROPA a prehľadu doterajších víťazov ankety o najkrajšiu poštovú známku EUROPA nájdete na internetovej stránke spoločnosti: PostEurop - EUROPA Stamps. Tiež tam môžete nájsť témy spoločného emisného radu EUROPA na ďalšie roky:

2020 - Dávne poštové trasy (Ancient Postal Routes)

2021 - Ohrozená národná (divoká) príroda (Endangered National Wildlife)

2022 - Povesti a mýty (Stories & Myth)


Ďalšie informácie o vydávaní a zbieraní poštových známok EUROPA nájdete napríklad aj na internetovom blogu: EUROPA Stamps.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov