Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Vyšla prvá známka, na ktorej nie je cena

Vyšla prvá známka, na ktorej nie je cena
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pravda.sk
Publikované: 15. 02. 2007 18:53

Informácia o vydanie prvej slovenskej poštovej známky, ktorá namiesto číslenej nominálnej má popisnú nominánu hodnotu.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov