Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vyšla prvá známka, na ktorej nie je cena

Vyšla prvá známka, na ktorej nie je cena
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pravda.sk
Publikované: 15. 02. 2007 18:53

Informácia o vydanie prvej slovenskej poštovej známky, ktorá namiesto číslenej nominálnej má popisnú nominánu hodnotu.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov