Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?
Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007

Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007

Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007

Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007


Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007
  Výročná správa Poštového múzea za rok 2007.
   
  Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/Poštové múzeum)
Publikované: 23. 01. 2008 14:21
 


Poštové múzeum Slovenskej pošty, a. s., v roku 2007 vychádzalo z plánu hlavných úloh, úloh nadväzujúcich na rok 2006 a koncepcie rozvoja Slovenskej pošty do roku 2008. V roku 2007 bola vykonaná revízia zbierkových predmetov fondu - rytecké pomôcky v zmysle harmonogramu revízií na rok 2007. Okrem toho sa zabezpečovali ďalšie odborné úlohy a to I. a II. stupňová evidencia, budovanie knižného fondu, ako aj prehodnotenie zbierkového fondu.
Za sledované obdobie bolo I - stupňovo zaevidovaných 315 prírastkov, skatalogizovaných 512 evidenčných čísiel a prijatých 90 ks prírastkov knižnice. V expozičnej činnosti sa múzeum zameralo na doplnenie vystavovaných zbierok v oblasti známkovej tvorby za rok 2007. V rámci ochrany zbierok bolo odborne ošetrených 69 ks ryteckých dosiek.

Úspechom Poštového múzea boli v roku 2007 vzájomné výmenné výstavy v zmysle Dohody o spolupráci v oblasti poštového múzejníctva medzi Slovenskou poštou a.s., Poštové múzeum a Českou poštou, s. p., Poštové múzeum. Výstavy boli zamerané na známkovú tvorbu a prezentovali prácu tvorcov známok českého rytca a grafika Bedřicha Housu a tvorbu slovenského rytca Františka Horniaka. Múzeum zrealizovalo alebo spolupracovalo so Zväzom filatelistov na 11 výstavách, kde prezentovalo Slovenskú poštu, a.s, širokej verejnosti na Slovensku a v zahraničí, prostredníctvom známkovej tvorby a artefaktov z dejín pošty a poštovníctva. Najväčšia pozornosť bola sústredená na výstavy:
Pošta a rytec - František Horniak v Prahe a výstave „POSTPOINT 2007“ v Žiline, venovaná medzinárodnej konferencii zástupcov poštových správ, kde predstavilo zbierku zo známkovej tvorby domácim a zahraničným účastníkom konferencie. V putovnej výstave „Špirála - vedecká hračka“, Poštové múzeum pripravilo exponát „Vynálezci a vynálezy na slovenských poštových známkach“.
V rámci emisnej činnosti Poštové múzeum spolupracovalo s POFISOM a so Zväzom slovenských filatelistov. V mesiaci november 2007 uskutočnilo Poštové múzeum seminár pre Zväz vedeckého filatelistického spoločenstva. Pri tejto príležitosti boli za dlhoročnú spoluprácu pri dokumentovaní poštovej histórie ocenení niektorí členovia spoločenstva.

V odborno-poradenskej činnosti dosahuje múzeum dobré výsledky poskytovaním informácií o dejinách pošty, poštovníctva, známkovej tvorby prostredníctvom prehliadok spojených s prednáškami najmä študentom muzeológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pre študentov Žilinskej univerzity Žilina, ale i inej odbornej, ako aj laickej verejnosti . Taktiež spolupracuje i so zahraničnými múzeami (napr. Poštové múzeum Fínsko). V roku 2007 sa Poštové múzeum zúčastnilo prednáškami na Medzinárodnej vedeckej konferencii POSTPOINT v Žiline a na odbornom sympóziu v Hronci s témou „Poštové múzeum a zbierkotvorná činnosť“.

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7 obr8

Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Slovenská pošta/Poštové múzeum)
Zdroj: Poštové múzeum
Publikované: 23. 01. 2008 14:21
 
Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007
Výročná správa za Poštové múzeum - rok 2007
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak najmete niekoho len pre to, že dokáže vykonávať nejakú prácu, bude pre vás pracovať len pre vaše peniaze. Ale ak najmete ľudí, ktorí veria tomu, čomu veríte vy, budú pre vás pracovať s nasadením krvi, potu a sĺz.

(Simon Sinek)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.