Zberateľské burzy:
Výmenná schôdzka filatelistov v Jihlave (Česká republika)

Výmenná schôdzka filatelistov v Jihlave (Česká republika)
Miesto: Klubovna KF, Brněnská 13, Jihlava (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 11. 12. 2022

Pozvanie na pravidelnú výmennú schôdzku filatelistov v Jihlave (Česká republika).


Čas konania: 9:00 - 11:00

Organizátor: KF 06-40 Vysočina

Informácie:

» Kontaktná osoba: Antonín Klein, Jihlava

» Tel.: 728 964 790

» Email: vklein@nbox.cz

» Web: www.kf06-40.ji.cz

Poznámka: Predajné stoly sú zadarmo. Ak máte záujem predávať, kvôli kapacite klubovne prosíme o oznámenia na uvedený e-mail: vklein@nbox.cz.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.kf06-40.ji.cz

© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov