125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Zberateľské burzy:
Výmenná schôdzka filatelistov v Jihlave (Česká republika)

Výmenná schôdzka filatelistov v Jihlave (Česká republika)
Miesto: Klubovna KF, Brněnská 13, Jihlava (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 23. 12. 2018

Pozvanie na pravidelnú výmennú schôdzku filatelistov v Jihlave (Česká republika) usporadúvanú každú párnu nedeľu


Čas konania: 9:00 - 11:00

Organizátor: KF 06-40 Vysočina

Informácie:
      Kontaktná osoba: Antonín Klein
      Adresa: Březinova 110, 586 01 Jihlava
      Tel.: 728 964 790
      Email: vklein@nbox.cz
      Web: www.kf06-40.ji.cz

Poznámka: Predajné stoly sú zadarmo. Ak máte záujem predávať, kvôli kapacite klubovne prosíme o oznámenia na uvedený e-mail: vklein@nbox.cz.

Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj: www.kf06-40.ji.cz a FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov