Collectors' Bourses:
Exchange meeting of philatelists in Jihlava (Czech Republic)

Exchange meeting of philatelists in Jihlava (Czech Republic)
Location: Klubovna KF, Brněnská 13, Jihlava (Česká republika)
Entry: Unspecified
Date: 27. 11. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exchange meeting of philatelists in Jihlava (Czech Republic).


Čas konania: 9:00 - 11:00

Organizátor: KF 06-40 Vysočina

Informácie:

» Kontaktná osoba: Antonín Klein, Jihlava

» Tel.: 728 964 790

» Email: vklein@nbox.cz

» Web: www.kf06-40.ji.cz

Poznámka: Predajné stoly sú zadarmo. Ak máte záujem predávať, kvôli kapacite klubovne prosíme o oznámenia na uvedený e-mail: vklein@nbox.cz.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.kf06-40.ji.cz

© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists