Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2011

Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2011
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 09. 07. 2012 13:51

Podrobná informácia vrátane oficiálnych výsledkov a zoznamu výhercov z vyhlásenia 19. ročníka ankety ZSF o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2011, ktoré sa uskutočnilo v rámci Bratislavských zberateľských dní 2012 v 

Organizátori Ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2011 - Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s. a mediálni partneri internetový filatelistický portál www.postoveznamky.sk a časopis FILATELIE ďakujú všetkým účastníkom, ktorí svojimi hlasmi prispeli ku tomu, že tohtoročná anketa mala mimoriadne vysoký počet hlasov a tým pádom ukázala objektívne hodnotenie, ktoré slovenské známky sa zberateľom a bežným ľuďom páčia. K úspechu ankety prispelo aj to, že po prvýkrát mohli účastníci hlasovať aj cez internet, čo zvýšilo počet hlasov, lebo to mnohým zjednodušilo spôsob odoslania hlasu. Špecifikom tohtoročnej ankety bola - po vzájomnej dohode oboch organizátorov ankety - len jedna otázka: "Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2011 považujete za najkrajšiu?", na ktorú odpovedala väčšina účastníkov ankety. Zväz slovenských filatelistov popri tom z akejsi zotrvačnosti vo svojom periodiku Spravodajca ZSF vyhlásil aj dve ďalšie anketové otázky (o najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku), ktoré však vďaka malému záberu tohto časopisu, nezískali veľký počet hlasov a teda ich výsledky možno považovať len za neoficiálne (výsledky výrazne ovplyvnil veľký počet anketových lístkov s podozrivo rovnakým rukopisom a miestom odoslania).

Vyhlásenie Ankety sa uskutočnilo 1. júna 2011 ako súčasť sprievodného programu Bratislavských zberateľských dní 2012 a Slovenská pošta / POFIS ku nemu pripravila príležitostnú poštovú pečiatku Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2011. Slávnostného vyhlásenia sa zúčastnili zástupcovia Zväzu slovenských filatelistov, Slovenskej pošty, a.s. a portálu www.postoveznamky.sk, ocenení umelci a tiež niektorí vyžrebovaní účastníci ankety (všetci vyžrebovaní výhercovia dostali pozvanie vopred). Celá akcia mala príjemný, trochu slávnostný rámec, z ktorého bolo cítiť hrdosť, že rok 2011 bol opäť rokom krásnych a po umeleckej stránke vydarených poštových známok. Len tak ďalej...

Vyhlásenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2011

Podrobnosti o ankete, oficiálne výsledky hlavnej kategórie (a neoficiálne výsledky ďalších dvoch kategórií) a zoznam vylosovaných výhercov spomedzi účastníkov ankety, nájdete v priloženom PDF súbore:

PDF dokument 19. ročník ankety ZSF - Najkrajšia poštová známka roka 2011


Ešte raz ďakujeme všetkým účastníkom ankety a veríme, že ďalší ročník osloví opäť veľký počet záujemcov o slovenské poštové známky, ktoré budú naďalej výsledkom starostlivého výberu vhodných námetov poštových známok, spracovania výtvarných návrhov našimi výtvarnými umelcami a samotnej tlače všetkými ľuďmi zainteresovanými na slovenskej známkovej tvorbe.


Zväz slovenských filatelistov   Slovenská pošta, a. s.   Internetový filatelistický portál www.postoveznamky.sk   Časopis FILATELIE


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov