Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Announcement of the results of the public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2011

Announcement of the results of the public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2011
Author: Vojtech Jankovič
Published: 09. 07. 2012 13:51

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Podrobná informácia vrátane oficiálnych výsledkov a zoznamu výhercov z vyhlásenia 19. ročníka ankety ZSF o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2011, ktoré sa uskutočnilo v rámci Bratislavských zberateľských dní 2012 v 

Organizátori Ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2011 - Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s. a mediálni partneri internetový filatelistický portál www.postoveznamky.sk a časopis FILATELIE ďakujú všetkým účastníkom, ktorí svojimi hlasmi prispeli ku tomu, že tohtoročná anketa mala mimoriadne vysoký počet hlasov a tým pádom ukázala objektívne hodnotenie, ktoré slovenské známky sa zberateľom a bežným ľuďom páčia. K úspechu ankety prispelo aj to, že po prvýkrát mohli účastníci hlasovať aj cez internet, čo zvýšilo počet hlasov, lebo to mnohým zjednodušilo spôsob odoslania hlasu. Špecifikom tohtoročnej ankety bola - po vzájomnej dohode oboch organizátorov ankety - len jedna otázka: "Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2011 považujete za najkrajšiu?", na ktorú odpovedala väčšina účastníkov ankety. Zväz slovenských filatelistov popri tom z akejsi zotrvačnosti vo svojom periodiku Spravodajca ZSF vyhlásil aj dve ďalšie anketové otázky (o najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku), ktoré však vďaka malému záberu tohto časopisu, nezískali veľký počet hlasov a teda ich výsledky možno považovať len za neoficiálne (výsledky výrazne ovplyvnil veľký počet anketových lístkov s podozrivo rovnakým rukopisom a miestom odoslania).

Vyhlásenie Ankety sa uskutočnilo 1. júna 2011 ako súčasť sprievodného programu Bratislavských zberateľských dní 2012 a Slovenská pošta / POFIS ku nemu pripravila príležitostnú poštovú pečiatku Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2011. Slávnostného vyhlásenia sa zúčastnili zástupcovia Zväzu slovenských filatelistov, Slovenskej pošty, a.s. a portálu www.postoveznamky.sk, ocenení umelci a tiež niektorí vyžrebovaní účastníci ankety (všetci vyžrebovaní výhercovia dostali pozvanie vopred). Celá akcia mala príjemný, trochu slávnostný rámec, z ktorého bolo cítiť hrdosť, že rok 2011 bol opäť rokom krásnych a po umeleckej stránke vydarených poštových známok. Len tak ďalej...

Vyhlásenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2011

Podrobnosti o ankete, oficiálne výsledky hlavnej kategórie (a neoficiálne výsledky ďalších dvoch kategórií) a zoznam vylosovaných výhercov spomedzi účastníkov ankety, nájdete v priloženom PDF súbore:

PDF dokument 19. ročník ankety ZSF - Najkrajšia poštová známka roka 2011


Ešte raz ďakujeme všetkým účastníkom ankety a veríme, že ďalší ročník osloví opäť veľký počet záujemcov o slovenské poštové známky, ktoré budú naďalej výsledkom starostlivého výberu vhodných námetov poštových známok, spracovania výtvarných návrhov našimi výtvarnými umelcami a samotnej tlače všetkými ľuďmi zainteresovanými na slovenskej známkovej tvorbe.


Zväz slovenských filatelistov   Slovenská pošta, a. s.   Internetový filatelistický portál www.postoveznamky.sk   Časopis FILATELIE


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists