Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Pošta a poštové služby:
Vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 20. 01. 2010 23:28

Vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ohľadne liberalizácie doručovaníia zásielok hybridnej pošty v zmysle jej definície v Rozhodnutí Komisie zo 7. októbra 2008.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov