Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenskú filatelistickú burzu v Banskej Bystrici rozšírenú o ďalšie zberateľské odbory.

29. 05. 2022

Príležitostná pečiatka:
Vyhlásenia roka svätého Jozefa

Vyhlásenia roka svätého Jozefa
Deň používania: 12. 03. 2021
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti vyhlásenia roka svätého Jozefa.


Textový motív: ROK SV. JOZEFA - PATRÓNA KATOLÍCKEJ CIRKVI

Obrazový motív: Portrét pápeža Františka

Tematický popis a súvislosti:

Svätý Jozef bol podľa Biblie manželom Panny Márie, ktorá porodila Ježiša Krista ako jednorodeného a jediného Syna Boha Otca. Jozef bol synom Jakuba z Júdovho kmeňa. Jozef bol tesár. Jeho pamiatka sa oslavuje na Slovensku 19. marca. Svätý Jozef je patrónom: Dobrej smrti, tesárov, stolárov, rezbárov.

Jozef bol s Pannou Máriou zasnúbený, ale skôr ako „sa zišli“ počala z Ducha Svätého (Mt 1,18). Pretože Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť hanbe, rozhodol sa ju potajomky prepustiť. Zjavil sa mu však anjel Pána a povedal, že sa nemá báť Máriu k sebe prijať za manželku, pretože to, čo v nej bolo počaté, bolo z Ducha Svätého, a že sa jej narodí syn, ktorému má dať meno Ježiš.

To sa potom stalo. Medzi tým, ale podľa nariadenia cisára Augusta (Lk 2,1) prebiehalo v Izraeli sčítanie ľudu a pretože Jozef bol z Dávidovho rodu, musel sa ísť s tehotnou Máriou nechať zapísať do Júdska, do Betlehema a vyšlo to akurát tak, že sa tam Ježiš narodil. Po narodení sa mu prišli klaňať mudrci od východu - traja králi a keď odišli, zjavil sa Jozefovi opäť anjel, ktorý mu povedal, že má zobrať dieťa a matku a utiecť do Egypta, pretože Herodes bude v Betleheme hľadať dieťa a bude ho chcieť zavraždiť. Potom utiekla Svätá rodina do Egypta, kde boli až do Herodesovej smrti.

Keď Herodes zomrel, Jozefovi to opäť oznámil anjel Pána, s tým, že sa má vrátiť späť do Izraelskej zeme (Mt 2,21). Pretože ale v Júdsku kráľoval Archealos, Herodesov syn, išiel Jozef radšej (na pokyn, ktorý dostal vo sne) do Galiley, do Nazaretu.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov