Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016


Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016
  27. číslo filatelistického zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016, ktorý obsahuje zaujímavé odborné a popularizačné články o filatelii a príbuzných zberateľských odboroch od významných košických zberateľov
   
 
Publikované: 03. 02. 2017 03:04
 KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016Obsah zborníka:


 • Pálka, J.: Príchodzie pečiatky Uhorska v predznámkovom období.
 • Labanc, D.: História vzniku Červeného kríža a jeho znaku.
 • Marenčík, J.: Autopošta na Slovensku od roku 1945.
 • Labanc, D.: Pozadie jednej poštovej obálky a pečiatky.
 • Kafka, M.: Pripomíname si 120. výročie I. Hier olympiády Atény 1896, 80. výročie XI. Hier olympiády Berlín 1936 a prvú slovenskú olympijskú medailistku Slovenska.
 • Kotek, T.: Rodáci z územia Slovenska, držitelia medailí z Olympijských hier vo výpravách Uhorska pred prvou svetovou vojnou a medailisti rodom v mesta Košice.
 • Sopko, F.: Ponižujúce vazalstvo, Hry II. olympiády - Paríž 20. 5. - 28. 10. 1900.
 • Sopko, F.: V novom svete, Hry III. olympiády - Saint Louis 1. 7. - 23. 11. 1904.
 • Sopko, F.: Grécka injekcia - "MEDZIHRY" - Atény 22. 4. - 2. 5. 1906.
 • Sopko, F.: Londýn už mal švih, Hty IV. olympiády - LOndýn 24. 4. - 29. 10. 1908.
 • Gaál, V.: MMM Košice - niekoľko údajov a zaujímavostí.
 • Gerec, M.: Doskové a výrobné chyby na niektorých slov. zn. a celinách so šport. tematikou.
 • Divok, F.: Pečiatky KLV - Lager.
 • Kotek, T.: On-line katalógy perfinov.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2016).
 • Gööz, L.: : Žena vo filatelii.
 • Kotek, T.: Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. - laureát Ceny mesta Košice 2016.
 • VILIAM GAÁL - 70 ROKOV

Bibliografický záznam:


Vydal KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Redakčná rada: Prof. MVDr. Imrich Maraček, Dr,Sc., Ing. Ján Marenčík, Viliam Gaál, Dr. Tichomír Kotek
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Tlač: Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Náklad: 150 kusov


Ďalšie informácie:


Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.
Poslať komentárPublikované: 03. 02. 2017 03:04
 
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Keď povýšime najlepšieho vodiča vysokozdvižného vozíka do pozície vedúceho, vytvoríme si dva nové problémy. Máme mizerného vedúceho a prišli sme o najlepšieho vodiča vysokozdvižného vozíka.

(James C. Hunter)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk