Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 27/2016

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 27/2016
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 03. 02. 2017 03:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

27th volume of the yearbook KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016 which contains interesting specialised and popular articles on philately and relates collecting areas by renowned Kosice collectors.KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016Obsah zborníka:


 • Pálka, J.: Príchodzie pečiatky Uhorska v predznámkovom období.
 • Labanc, D.: História vzniku Červeného kríža a jeho znaku.
 • Marenčík, J.: Autopošta na Slovensku od roku 1945.
 • Labanc, D.: Pozadie jednej poštovej obálky a pečiatky.
 • Kafka, M.: Pripomíname si 120. výročie I. Hier olympiády Atény 1896, 80. výročie XI. Hier olympiády Berlín 1936 a prvú slovenskú olympijskú medailistku Slovenska.
 • Kotek, T.: Rodáci z územia Slovenska, držitelia medailí z Olympijských hier vo výpravách Uhorska pred prvou svetovou vojnou a medailisti rodom v mesta Košice.
 • Sopko, F.: Ponižujúce vazalstvo, Hry II. olympiády - Paríž 20. 5. - 28. 10. 1900.
 • Sopko, F.: V novom svete, Hry III. olympiády - Saint Louis 1. 7. - 23. 11. 1904.
 • Sopko, F.: Grécka injekcia - "MEDZIHRY" - Atény 22. 4. - 2. 5. 1906.
 • Sopko, F.: Londýn už mal švih, Hty IV. olympiády - LOndýn 24. 4. - 29. 10. 1908.
 • Gaál, V.: MMM Košice - niekoľko údajov a zaujímavostí.
 • Gerec, M.: Doskové a výrobné chyby na niektorých slov. zn. a celinách so šport. tematikou.
 • Divok, F.: Pečiatky KLV - Lager.
 • Kotek, T.: On-line katalógy perfinov.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2016).
 • Gööz, L.: : Žena vo filatelii.
 • Kotek, T.: Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. - laureát Ceny mesta Košice 2016.
 • VILIAM GAÁL - 70 ROKOV

Bibliografický záznam:


Vydal KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Redakčná rada: Prof. MVDr. Imrich Maraček, Dr,Sc., Ing. Ján Marenčík, Viliam Gaál, Dr. Tichomír Kotek
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Tlač: Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Náklad: 150 kusov


Ďalšie informácie:


Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists