Coach trip to the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France)

Information on the coach tour to attend the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France).

12. 02. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 27/2016

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 27/2016
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 03. 02. 2017 03:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

27th volume of the yearbook KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016 which contains interesting specialised and popular articles on philately and relates collecting areas by renowned Kosice collectors.KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016Obsah zborníka:


 • Pálka, J.: Príchodzie pečiatky Uhorska v predznámkovom období.
 • Labanc, D.: História vzniku Červeného kríža a jeho znaku.
 • Marenčík, J.: Autopošta na Slovensku od roku 1945.
 • Labanc, D.: Pozadie jednej poštovej obálky a pečiatky.
 • Kafka, M.: Pripomíname si 120. výročie I. Hier olympiády Atény 1896, 80. výročie XI. Hier olympiády Berlín 1936 a prvú slovenskú olympijskú medailistku Slovenska.
 • Kotek, T.: Rodáci z územia Slovenska, držitelia medailí z Olympijských hier vo výpravách Uhorska pred prvou svetovou vojnou a medailisti rodom v mesta Košice.
 • Sopko, F.: Ponižujúce vazalstvo, Hry II. olympiády - Paríž 20. 5. - 28. 10. 1900.
 • Sopko, F.: V novom svete, Hry III. olympiády - Saint Louis 1. 7. - 23. 11. 1904.
 • Sopko, F.: Grécka injekcia - "MEDZIHRY" - Atény 22. 4. - 2. 5. 1906.
 • Sopko, F.: Londýn už mal švih, Hty IV. olympiády - LOndýn 24. 4. - 29. 10. 1908.
 • Gaál, V.: MMM Košice - niekoľko údajov a zaujímavostí.
 • Gerec, M.: Doskové a výrobné chyby na niektorých slov. zn. a celinách so šport. tematikou.
 • Divok, F.: Pečiatky KLV - Lager.
 • Kotek, T.: On-line katalógy perfinov.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2016).
 • Gööz, L.: : Žena vo filatelii.
 • Kotek, T.: Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. - laureát Ceny mesta Košice 2016.
 • VILIAM GAÁL - 70 ROKOV

Bibliografický záznam:


Vydal KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Redakčná rada: Prof. MVDr. Imrich Maraček, Dr,Sc., Ing. Ján Marenčík, Viliam Gaál, Dr. Tichomír Kotek
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Tlač: Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Náklad: 150 kusov


Ďalšie informácie:


Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists