XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 - Štafetový beh

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXII. Letných olympijských hier Tokio 2020 s námetom štafetového behu (atletika).

14. 04. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Vydanie príležitostnej poštovej známky „EUROPA 2005 – Gastronómia“

Vydanie príležitostnej poštovej známky „EUROPA 2005 – Gastronómia“
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 13. 04. 2005 22:56

Vydanie príležitostnej poštovej známky „EUROPA 2005 - Gastronómia“, platnej od 22. 4. 2005, v nominálnej hodnote 19 Sk. Známka zobrazuje krajec chleba v tvare mapy Slovenska a soľničku.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov