Nové číslo časopisu FIP Flash 133 – MAY 2022

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 133 – MAY 2022.

07. 08. 2022

Filatelistické výstavy:
Virtuálna propagačná výstava pohľadníc Klubu filatelistov v Leviciach

Virtuálna propagačná výstava pohľadníc Klubu filatelistov v Leviciach
Miesto: Virtuálna filatelistická výstava EXPONET, INTERNET - Levice (Slovensko)
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 04. 10. 2021 - 31. 12. 2021

Pozvanie na virtuálnu propagačnú klubovú filatelistickú výstavu Klubu filatelistov KF 52-22 v Leviciach na počesť dlhoročného zberateľa a priateľa klubu - zosnulého Csabu Tolnaia.


Po úspechu predchádzajúcej Virtuálnej klubovej filatelistickej výstavy k 95. výročiu vzniku klubu filatelistov KF 52-22 v Leviciach sa predstavitelia Mestského kultúrneho strediska a Klubu filatelistov v Leviciach rozhodli zorganizovať ďalšiu virtuálnu klubovú výstavu, tentokrát zameranú na pohľadnice Levíc a levického regiónu.

Virtuálna propagačná výstava pohľadníc Klubu filatelistov v Leviciach


Výstava je prístupná pre všetkých záujemcov na Virtuálnej filatelistickej výstave EXPONET, konkrétne na internetovom odkaze Filatelistická výstava: LEVICE 2021. Upozorňujeme, že ide o propagačnú výstavu, čo znamená, že vystavené exponáty nie sú vytvorené podľa formálnych pravidiel na (súťažné) vystavovanie pohľadníc. Samozrejme, nijako to neznižuje kvalitu vystavených pohľadníc, návštevníkovi to však vo väčšine prípadov neprináša dôležité informácie o samotných pohľadniciach (detailný popis zobrazených objektov a prípadne aj osôb a udalostí, dátum vydania, dátum a miesto použitia, autor fotografických podkladov, vydavateľ, tlačová technika a pod.), čo by bolo vítané obohatenie. Zostáva veriť, že vystavovatelia budú mať záujem svoje exponáty ďalej skvalitňovať a doplniť uvedené údaje, ktoré bez pochyby poznajú, aby ich exponáty mohli byť vystavené aj na súťažných domácich i zahraničných filatelistických výstavách, ktoré sú už otvorené aj pre triedu pohľadníc.Virtuálnu klubovú filatelistickú výstavu môžete - z pohodlia svojich domácich papučiek - navštíviť priamo na EXPONETe: Filatelistická výstava: LEVICE 2021.

Zdroj:
© Pavel Lauko, predseda KF 52-22 Levice


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov