New issue of the journal FEPA NEWS II Series No. 41 – July 2022

New issue of the journal the European Philatelic Federation NEWS II Series No. 41 – July 2022.

10. 08. 2022

Philatelic Exhibitions:
Virtual promotional exhibition of postcards of the Club of Philatelists in Levice (Slovakia)

Virtual promotional exhibition of postcards of the Club of Philatelists in Levice (Slovakia)
Location: Virtuálna filatelistická výstava EXPONET, INTERNET - Levice (Slovensko)
Entry: Free (no admission)
Date: 04. 10. 2021 - 31. 12. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the virtual promotional exhibition of postcards of the Club of Philatelists in Levice in honor of the long-time collector Csaba Tolnai.


Po úspechu predchádzajúcej Virtuálnej klubovej filatelistickej výstavy k 95. výročiu vzniku klubu filatelistov KF 52-22 v Leviciach sa predstavitelia Mestského kultúrneho strediska a Klubu filatelistov v Leviciach rozhodli zorganizovať ďalšiu virtuálnu klubovú výstavu, tentokrát zameranú na pohľadnice Levíc a levického regiónu.

Virtuálna propagačná výstava pohľadníc Klubu filatelistov v Leviciach


Výstava je prístupná pre všetkých záujemcov na Virtuálnej filatelistickej výstave EXPONET, konkrétne na internetovom odkaze Filatelistická výstava: LEVICE 2021. Upozorňujeme, že ide o propagačnú výstavu, čo znamená, že vystavené exponáty nie sú vytvorené podľa formálnych pravidiel na (súťažné) vystavovanie pohľadníc. Samozrejme, nijako to neznižuje kvalitu vystavených pohľadníc, návštevníkovi to však vo väčšine prípadov neprináša dôležité informácie o samotných pohľadniciach (detailný popis zobrazených objektov a prípadne aj osôb a udalostí, dátum vydania, dátum a miesto použitia, autor fotografických podkladov, vydavateľ, tlačová technika a pod.), čo by bolo vítané obohatenie. Zostáva veriť, že vystavovatelia budú mať záujem svoje exponáty ďalej skvalitňovať a doplniť uvedené údaje, ktoré bez pochyby poznajú, aby ich exponáty mohli byť vystavené aj na súťažných domácich i zahraničných filatelistických výstavách, ktoré sú už otvorené aj pre triedu pohľadníc.Virtuálnu klubovú filatelistickú výstavu môžete - z pohodlia svojich domácich papučiek - navštíviť priamo na EXPONETe: Filatelistická výstava: LEVICE 2021.

Zdroj:
© Pavel Lauko, predseda KF 52-22 Levice


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists