Pošta: Vianočná pošta 2011 - www.postoveznamky.sk

Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
Vianočná pošta 2011

Deň používania: 24. 11. 2011
 
Pošta: RAJECKÁ LESNÁ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pre Vianočnú poštu.


Textový motív: VIANOČNÁ POŠTA

Obrazový motív: Symbolický lesný roh (poštová trúbka) a snehové vločky.

Autor: Mgr. Art. Alexandra Ďurníková


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov