Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách

25. 09. 2021

Príležitostná pečiatka:
Vianoce 2017

Vianoce 2017
Deň používania: 06. 12. 2017
 
Pošta: DIVINA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Divine pri príležitosti Vianoc 2017


Textový motív: VIANOCE

Obrazový motív: Hviezdy

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov