Pošta: Vianoce 2017 - www.postoveznamky.sk

Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Vianoce 2017

Vianoce 2017
Deň používania: 06. 12. 2017
 
Pošta: DIVINA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Divine pri príležitosti Vianoc 2017


Textový motív: VIANOCE

Obrazový motív: Hviezdy

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov