Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála - www.postoveznamky.sk

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019, ktorú vyhlasuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s.

20. 01. 2020

Poštová známka:
Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála

Deň vydania: 12. 11. 2010
 

Poštová známka Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála.
Deň vydania: 12. 11. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 27,2 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Kamila Štanclová
Rytec známky: Arnold Feke
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 2 mil.
Pôvodný výtvarný návrh:

Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála (výtvarný návrh)


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov