Slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove.

29. 06. 2021

Obálka prvého dňa:
Vianoce 2008

Vianoce 2008
Deň vydania: 13. 11. 2008
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Vianoce 2008
Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke Vianoce 2008


Deň vydania: 13. 11. 2008
Autor výtvarného návrhu FDC: Arnold Feke
Návrh na pečiatku: Radmila Hanečková
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov