Výmenné stretnutie filatelistov a numizmatikov v Bratislave

Pozvanie na tradičné veľké výmenné stretnutie filatelistov a numizmatikov v Bratislave

28. 11. 2020

Služobná obálka:
Vianoce 2008 (Slovenská pošta, a. s.)

Vianoce 2008 (Slovenská pošta, a. s.)
Deň vydania: 01. 12. 2008
 

Služobná obálka Vianoce 2008 (Slovenská pošta, a. s.).
Služobná obálka
Vianoce 2008 (Slovenská pošta, a. s.)


Deň vydania: 1. 12. 2008
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov