Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Známkový zošitok:
Vianoce 2007 - Vianočný stromček

Vianoce 2007 - Vianočný stromček
Deň vydania: 14. 11. 2007
 

Známkový zošitok so známkami Vianoce 2007 - Vianočný stromček.




Známkový zošitok so známkami
Vianoce 2007 - Vianočný stromček


Deň vydania: 14. 11. 2007
Nominálna hodnota jednej známky: 10 Sk
Počet známok: 10 ks
Autor známky: Jana Kiselová-Siteková
Predajná cena: 100 Sk


Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov