Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 29. 4. 2021).

29. 04. 2021

Obálka prvého dňa:
Vianoce 2007 - Vianočný stromček

Vianoce 2007 - Vianočný stromček
Deň vydania: 14. 11. 2007
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Vianoce 2007 - Vianočný stromček.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Vianoce 2007 - Vianočný stromček.

Deň vydania: 14. 11. 2007
Autor výtvarného návrhu: Jana Kiselová - Sitekova
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička Návrh na pečiatku: Jana Kiselová - Siteková
TTlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3200 ks


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov