Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Poštová známka:
Vianoce 2007: Vianočný stromček

Vianoce 2007: Vianočný stromček
Deň vydania: 14. 11. 2007
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
 

Poštová známka Vianoce 2007 - Vianočný stromček.
Poštová známka Vianoce 2007 - Vianočný stromček.

Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Jana Kiselová - Siteková
Náklad známok: 4 mil.
Technika tlače: Ofset


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov