Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Poštová známka:
Vianoce 1995: Betlehem zo šúpolia

Vianoce 1995: Betlehem zo šúpolia
Deň vydania: 27. 10. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2355000

Poštová známka z emisného radu Vianoce s vyobrazením betlehemu s postavičkami zo šúpolia.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Betlehem s postavičkami zo šúpolia.

Tematický popis a súvislosti:

Kukuričné šúpolie - prírodný materiál tradične používaný na Slovensku na výrobu šúpoľových figúrok, misiek, podnosov. Pri výrobe sa využívajú jeho vynikajúce vlastnosti - zaujímavá povrchová štruktúra, dobrá tvarovateľnosť vo vlhkom stave, farebná a tvarová stálosť po vysušení. Tvorivý um a zručná ruka ľudového tvorcu dokáže tomuto materiálu vdýchnuť život. Žena s bábätkom, žena s kolovrátkom, drevorubač, pastier, betlehem. Bohatosť námetov vychádza predovšetkým z tradičného spôsobu života na slovenskej dedine, významné miesto majú aj slovenské motívy viažúce sa ku kresťanským sviatkom - k Vianociam a Veľkej noci. Práca so šúpolím má vyše tridsaťročnú tradíciu aj v rodine Pálkovcov. Ich tvorivosť a zručnosť boli v roku 1994 ocenené prvým miestom na Svetovom festivale ľudových betlehemov v Bellinghame v USA.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov