Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Veľmi smutná správa zo Svazu českých filatelistů

Veľmi smutná správa zo Svazu českých filatelistů
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 04. 2019 11:56

Veľmi smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších českých filatelistov a predsedu Svazu českých filatelistů Waltera Müllera

Pred niekoľkými dňami prišla veľmi smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších českých filatelistov a predsedu Svazu českých filatelistů Waltera Müllera (6. 4. 1943 – 30. 3. 2019).......

Vždy dobre naladený a ochotný pomôcť Walter Müller bol - okrem viacerých významných zväzových funkcií a ďalších aktivít na "funkcionárskom filatelistickom poli" - rešpektovaným tematickým porotcom a neodmysliteľnou dušou a spolutvorcom série publikácií Filatelistické motívy Československa a Filatelistické motívy Českej republiky.


Zomrel ing. Walter Müller


Zomrel ing. Walter Müller


Vďaka Walter! Česť tvojej pamiatke!
Zdroj: FILATELIE a Svaz českých filatelistů


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov