Very sad news from the Union of Czech Philatelists - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for postage meter marks of the Slovak Olympic Committee

Very sad news from the Union of Czech Philatelists

Very sad news from the Union of Czech Philatelists

Very sad news from the Union of Czech Philatelists


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Very sad news from the Union of Czech Philatelists   Very sad news about the death of one of the most important Czech philatelists and the chairman of the Union of Czech Philatelists Walter Müller (April 6, 1943 - March 30, 2019)
 


Pred niekoľkými dňami prišla veľmi smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších českých filatelistov a predsedu Svazu českých filatelistů Waltera Müllera (6. 4. 1943 – 30. 3. 2019).......

Vždy dobre naladený a ochotný pomôcť Walter Müller bol - okrem viacerých významných zväzových funkcií a ďalších aktivít na "funkcionárskom filatelistickom poli" - rešpektovaným tematickým porotcom a neodmysliteľnou dušou a spolutvorcom série publikácií Filatelistické motívy Československa a Filatelistické motívy Českej republiky.


Zomrel ing. Walter Müller


Zomrel ing. Walter Müller


Vďaka Walter! Česť tvojej pamiatke!
Zdroj: FILATELIE a Svaz českých filatelistůPost a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 11. 04. 2019 11:56
 
Very sad news from the Union of Czech Philatelists

Very sad news from the Union of Czech Philatelists
Very sad news from the Union of Czech Philatelists
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Werner Tiki Küstenmacher, Lothar J. Seiwert )

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk