Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Interviews and social news:
Very sad news from the Union of Czech Philatelists

Very sad news from the Union of Czech Philatelists
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 11. 04. 2019 11:56

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Very sad news about the death of one of the most important Czech philatelists and the chairman of the Union of Czech Philatelists Walter Müller (April 6, 1943 - March 30, 2019)

Pred niekoľkými dňami prišla veľmi smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších českých filatelistov a predsedu Svazu českých filatelistů Waltera Müllera (6. 4. 1943 – 30. 3. 2019).......

Vždy dobre naladený a ochotný pomôcť Walter Müller bol - okrem viacerých významných zväzových funkcií a ďalších aktivít na "funkcionárskom filatelistickom poli" - rešpektovaným tematickým porotcom a neodmysliteľnou dušou a spolutvorcom série publikácií Filatelistické motívy Československa a Filatelistické motívy Českej republiky.


Zomrel ing. Walter Müller


Zomrel ing. Walter Müller


Vďaka Walter! Česť tvojej pamiatke!
Zdroj: FILATELIE a Svaz českých filatelistů


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists