Obmedzenie a rušenie zberateľských stretnutí a iných podujatí

Informácia o dočasnom obmedzení alebo rušení podujatí z dôvodov šírenia koronavírusu.

09. 04. 2020

Zberateľské burzy:
Veľká zberateľská burza v St. Pöltene (Rakúsko)

Veľká zberateľská burza v St. Pöltene (Rakúsko)
Miesto: Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4, St. Pölten (Rakúsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 01. 03. 2020

Informácia o veľkej výmennej burze pre zberateľov poštových známok, pohľadníc, mincí a iných zberateľských predmetov v St. Pöltene (Rakúsko).


Čas konania: 8:00 - 13:00

Zberateľské oblasti: poštové známky, pohľadnice, mince a iné zberateľské predmety.

Organizátor: BSV St. Pölten

Informácie a objednávka stolov:
      Kontaktná osoba: Mag. Helmut Kogler
      Adresa: Goethestraße 45, 3100 St. Pölten
      Tel./Fax: 0664 / 40 40 788
      Email: heko@bsvstpoelten.at
      Web: www.bsvstpoelten.at
Zdroj: Verband Österreichischer Philatelistenvereine (VÖPh)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov