Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Pozvanie na účasť v unikátnej aukcii, ktorá ponúka 1. časť fantastickej zbierky československých rarít 1918 - 1939 Eugena W. Friedricha.

29. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Veľká výmenná burza v Linzi (Rakúsko)

Veľká výmenná burza v Linzi (Rakúsko)
Miesto: Volkshaus Keferfeld-Oed, Landwiedstraße 65, Linz-Keferfeld (Rakúsko)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 14. 03. 2020

Pozvanie na veľkú výmennú zberateľskú burzu v Linzi (Rakúsko).


Čas konania: 13:00 - 18:00

Zberateľské oblasti: celistvosti, poštové známky, celiny, pohľadnice a ďalšie zberateľské predmety.

Organizátor: Philatelistische Gesellschaft Linz

Informácie a objednávka stolov:
      Kontaktná osoba: Johann Biermeir
      Adresa: Am Tiefenweg 22, 4221 Steyregg
      Tel.: 0664 / 433 56 89
      Kontaktná osoba: Reg.-Rat Paul Stöger
      Adresa: Römerstraße 16, 4020 Linz
      Tel.: 0732 / 79 23 95
      Email: paul.stoeger@a1.net


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov