Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Známkový zošitok:
Veľká noc 2008

Veľká noc 2008
Deň vydania: 28. 02. 2008
 

Známkový zošitok so známkami Veľká noc 2008.
Známkový zošitok so známkami
Veľká noc 2008


Deň vydania: 28. 2. 2007
Nominálna hodnota jednej známky: T2 50 g (pozri prevod taríf)
Počet známok: 10 ks
Autor známky: Katarína Vavrová
Predajná cena: 100 Sk


Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov